•  
  • طبقه بندی اطلاعات آماری
  • اطلاعات آماری
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1سوختگی 3 ماه اول 98
   pdf
   97.26 کیلوبایت
   2سوختگی 97
   pdf
   96.88 کیلوبایت
   3مسمومیت با گاز 3 ماه اول 98
   pdf
   94.32 کیلوبایت
   4مسمومیت با گاز 97
   pdf
   94.61 کیلوبایت
   5برق گرفتگی سه ماه اول 98
   pdf
   93.28 کیلوبایت
   6برق گرفتگی 97
   pdf
   95.15 کیلوبایت
   7نزاع 3 ماه اول 98
   pdf
   117.37 کیلوبایت
   8نزاع 97
   pdf
   99.87 کیلوبایت
   9غرق شدگی سه ماه اول 98
   pdf
   112.65 کیلوبایت
   10غرق شدگی 97
   pdf
   96.44 کیلوبایت
   11نزاع
   pdf
   30.98 کیلوبایت
   12برق گرفتگی
   pdf
   30.84 کیلوبایت
   13مسمومیت با گاز
   pdf
   30.56 کیلوبایت
   14سوختگی
   pdf
   30.55 کیلوبایت
   15غرق شدگی
   pdf
   30.86 کیلوبایت
   16حوادث رانندگی
   pdf
   45.63 کیلوبایت