• اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان
   آدرس: آدرس: خرم آباد،انتهای خیابان رازی بالاتر از 60 متری ، بلوار مهارت، نبش خایدالو14
   کد پستی: 6814986576
   تلفن: 33201847- 066
   فکس: 066-33232561
   پست الکترونیک:

   سالن تشریح خرم آباد

   خرم آباد - گلدشت غربی - خیابان ارم - خیابان بهمن - روبروی تالار نسل باران - ساختمان شماره 2 پزشکی قانونی

   شماره تماس :066-33404584

  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *