• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • فوت 9 نفر لرستانی به دلیل حوادث ناشی از کار

   طی 6 ماهه نخست امسال:

   فوت 9 نفر لرستانی به دلیل حوادث ناشی از کار

   مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان گفت: طی شش ماهه نخست امسال تعداد 9 نفر در لرستان به دلیل حوادث ناشی از کار جان باختند.

   افزایش 35 درصدی آمار مجروحین حوادث رانندگی در لرستان

   طی 6 ماهه نخست امسال

   افزایش 35 درصدی آمار مجروحین حوادث رانندگی در لرستان

   مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان گفت: آمار مجروحین ناشی از تصادفات رانندگی طی 6 ماهه نخست امسال در لرستان افزایش 35 درصدی داشته ...

   کاهش 2 درصدی تصادفات منجر به فوت در استان لرستان

   طی 6 ماهه نخست امسال

   کاهش 2 درصدی تصادفات منجر به فوت در استان لرستان

   مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان گفت: آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی طی 6 ماهه نخست امسال در لرستان کاهش 2.06 درصدی ...

  • فرم ها و فرآیندها