• رشد 8 درصدی مراجعین نزاع در 3 ماه ابتدایی سال 1398

   رشد 8 درصدی مراجعین نزاع در 3 ماه ابتدایی سال 1398

   در بهار امسال3670 مصدوم نزاع به پزشکی قانونی لرستان مراجعه کردند . این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعین نزاع ...

   رشد قابل قبول زیرساخت های پزشکی قانونی لرستان

   رشد قابل قبول زیرساخت های پزشکی قانونی لرستان

   در سالهای اخیر پزشکی قانونی لرستان در بحث زیر ساخت های فضای فیزیکی ، نیروی انسانی و تجهیزات رشد قابل قبولی داشته است .

   معاینه 1446 جسد در پزشکی قانونی استان لرستان طی سال 1397

   معاینه 1446 جسد در پزشکی قانونی استان لرستان طی سال 1397

   تعداد کل اجساد معاینه شده طی سال 1397 در ادارات پزشکی قانونی استان لرستان 1446 نفر بوده است .

  • فرم ها و فرآیندها