FA | EN | AR
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 116
جمع بازديدها تاكنون: 256557


برگزاری ششمین جلسه هم اندیشی همایش طب و قضا

ششمین جلسه هم اندیشی در چارچوب همایش طب و قضا در آبان 96 روز سه شنبه ، هفتم شهریور 1396 با ‏حضور کارشناسان پزشکی قانونی آقایان دکتر حمیدرضا نظیفی، دکتر محمد رضا فارسی نژاد، دکتر سعیدرشنو و ‏کارشناسان قضایی دادگستری کل استان لرستان ، آقایان محمدبقایی ، جواد رضاپور ، بیژن دارایی ، یونس آزادپور ‏، احمد فلاح و سیداحمد موسوی ، با محوریت چالشهای تشخیصی سرایت در صدمات (در قانون مجازات ‏اسلامی)در سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان برگزار شد.‏ به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان ، در این جلسه به بحث و تبادل نظر درباره پاسخ ‏سوالات زیر پرداخته شد:‏ ‏1-تعریف صدمات مسری به لحاظ فقهی و حقوقی چیست؟ ‏2- اگر صدمه یا جراحتی بلافاصله یا با اندک زمانی موجب مرگ شود، صدمه مسری تلقی می شود یا خیر؟ ‏3- در مواردی که پس از ورود جراحات متعدد، فرد مصدوم در زمان خیلی کوتاهی فوت کند و زنده نماند تا ‏مشخص شود کدام ضایعه سرایت کرده و موجب مرگ شده است و دیه ی سایر صدمات مشخص و پرداخت ‏شود، تکلیف چیست؟ حضار پس از جمع بندی ، مباحث زیر را به عنوان محورهای اصلی مورد تایید قرار دادند :‏ ‏1.‏ از دیدگاه حقوقی ، سرایت در جنایت در صورتی است که یک جنایت تأثیری در تشدید یا حدوث ‏جنایت دیگر داشته باشد. این معنا از ماده 539 قانون مجازات اسلامی استفاده می شود و از دیدگاه فقهی ‏نیز سرایت یعنی، جنایت برعضوی به آسیب رساندن یا بریدن ، موجب آسیب دیدن یا قطع عضو دیگر یا ‏منجر به مرگ آسیب دیده گردد.‏ ‏2.‏ اگر صدمه یا جراحتی بلافاصله یا با اندک زمانی موجب مرگ شود ، صدمه مسری تلقی نمی شود، زیرا ‏همانگونه که در معنای لغوی و عرفی و اصطلاحی سرایت بیان شد ، دوام و تأخر و فاصله ی زمانی بین ‏حادثه اصلی و فرعی و تأثیر تدریجی حادثه اول در تشدید یا حدوث حادثه دوم در آن ملحوظ است.‏ ‏3.‏ در مواردی که پس از ورود جراحات متعدد فرد مصدوم در زمان خیلی کوتاهی فوت می کند ، فاصله ‏باید در حدی باشد که عرفاً تدریج و تأخر و نفوذ اثر جراحت اصلی در حادثه بعدی محسوس و ملموس ‏باشد و فاصله کوتاه در اسباب و مسببات عرفی نادیده گرفته می شود و مسبب به همان سبب اولیه مستند ‏می شود و اصولاً در اینگونه موارد بحث سرایت مطرح نیست و حکم قضیه نیز در دو صورت عمد و غیر ‏عمد، در مواد 299 و 539 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. ‏ در پایان جلسه مقررگردید بعد از تنظیم مقاله و بررسی آن توسط اعضاء ،جهت ارائه در همایش طب و قضا ‏ارسال گردد.‏

تاریخ انتشار: ٠١:٠٠ -1396/06/30 کد مطلب :٢٩٧٢٤
  نسخه چاپي

خروج

افزایش پنج ممیز هفت دهم درصدی مصدومین حوادث ناشی از کار

افزایش 31.3 (سی و یک ممیز سه دهم درصدی) مراجعات همسر آزاری در استان لرستان

بررسی تعداد 2 هزار و 130 پرونده مدعی نزاع در استان لرستان

افزایش 16/7 (شانزده ممیزهفت دهم درصدی) مراجعات همسر آزاری طی سال گذشته در لرستان
نشانی: خرم آباد، بلوار 60 متری، انتهای خیابان مهارت، کدپستی 6814986576
تلفن: 06632201847، دورنگار: 06633232561
تلفن: 3201071، دورنگار: 3201847،
پیام کوتاه: 20001372