FA | EN | AR
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 69
جمع بازديدها تاكنون: 256510
 6168 بازدید

 

 معرفي: 

دكتر حميد رضا نظيفي


 

1- بخش اداري

اين قسمت شامل دفتر مديريت، دفتر كميسيون تخصصي پزشكي، حفاظت و اطلاعات، روابط عمومي، معاونت اداري و مالي كه خود شامل دو قسمت: امور مالي (حسابداري، كارپردازي و امين اموال) و امور اداري (مسوول امور اداري، كارگزيني، آمار، دبيرخانه، بايگاني و تايپ ) است.

 

2- بخش معاينات سرپايي

در اين بخش كه شامل معاينات مردان، معاينات زنان، دندان پزشكي است، در حال حاضر 3  پزشك قانوني و 1 دندان‌پزشك مشغول به كار هستند و روزانه افراد زيادي را مورد معاينه قرار مي‌دهند و در خصوص مصدومين ناشي از سوانح رانندگي، نزاع، حوادث حين كار، معاينات ويژه و اختصاصي زنان و مردان، تعيين نقص عضوي و ارش، تعيين سن، تعيين وضعيت رواني براي تنظيم اسناد ثبتي، تعيين جنسيت، تعيين سلامت رواني، صدور مجوز سقط درماني و ... معاينات و آزمايش‌هاي لازم را انجام داده و گواهي لازم را صادر مي‌كنند.

 

3- بخش آزمايشگاه‌هاي پزشكي قانوني

اين بخش شامل آزمايشگاه‌هاي سم‌شناسي، آسيب شناسي است.

 

1-3- آزمايشگاه سم‌شناسي: كليه سموم و داروهاي در دسترس از قبيل سموم دفع آفات، سيانور، استرگنين، داروهاي مختلف، عمومي از قبيل منوكسيدكربن، الكل با امكانات موجود مورد بررسي قرار مي گيرد. نمونه هاي ارسالي به اين بخش شامل: الف) نمونه هاي مربوط به اجساد ب) خون و ادرار افراد زنده ج) نمونه هاي مكشوفه از صحنه جرم و يا ساير موارد متفرقه از قبيل سرنگ و مواد نامشخص و داروهاي نامعلوم و ... است.

 

2-3-آزمايشگاه آسيب شناسي: اعضا مختلف اجساد از نظر وجود بيماري‌هاي داخلي و يا عوارض ناشي از سموم و يا ضربه و ... از نظر پاتولوژي مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

4- بخش سالن تشريح

در اين بخش 1 پزشك و 3 تكنسين تشريح (ثابت) و دو نفر نيروي خدماتي امور مربوط به معاينات اجساد، كالبدگشايي و در صورت نياز نمونه برداري از اجساد را انجام مي‌دهند. در قسمت امور متوفيات 1 نفر امور مربوط به تكميل پرونده و بايگاني و مكاتبات پيرامون پرونده‌هاي اجساد را انجام مي‌دهد. كشيك عصر روزهاي اداري و صبح ايام تعطيل در سالن تشريح برقرار است.

 

5- بخش كميسيون‌هاي تخصصي پزشكي قانوني

در اين بخش پرونده هاي پيچيده كه نيازمند بررسي توسط متخصصين رشته هاي مرتبط با موضوع پرونده است مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

 

 

 

تاريخچه پزشكي قانوني استان لرستان

پزشكي قانوني در استان لرستان قدمتي ديرينه دارد. در خصوص پزشكاني كه به عنوان پزشك قانوني در سال هاي دور، قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران فعاليت داشتند، اطلاعات چنداني در دست نيست اما طبق شواهد موجود اولين پزشكي كه به عنوان پزشك قانوني در دادگستري لرستان فعاليت كرد، دكتر عمو شاهي بود. دكتر عمو شاهي پزشك عمومي بود و تا سال 62 به عنوان پزشك قانوني در ساختمان دادگستري فعاليت كرد. پس از ايشان از سال 62 تا 64 دكتر افشار و بعد از او دكتر صادقي به عنوان پزشك قانوني فعاليت داشتند. از حدود سال 69  دكتر قندالي به عنوان پزشك قانوني شهر خرم آباد شروع به فعاليت نمود.

اولين مركز پزشكي قانوني در استان لرستان در سال 1372 در شهرستان خرم آباد تاسيس شد. در آن زمان پزشك قانوني شهر خرم آباد همچنان دكتر قندالي بود. نامبرده به عنوان پزشك معاضدتي از سال 72 لغايت 73 سرپرستي پزشكي قانوني خرم آباد را بر عهده داشت. در سال 72 پزشكي قانوني در ساختماني واقع در خيابان مولوي قرار داشت. حدود يك سال بعد ساختماني در نزديكي استانداري اجاره شد و پزشكي قانوني به آنجا منتقل شد. در آن زمان دكتر كفاشيان پزشك طرح، سرپرست پزشكي قانوني بود. در سال 74 ساختمان فعلي پزشكي قانوني خريداري شد. درخرداد سال 76 دكتر علي احسان صالح كه مدتي به عنوان پزشك وظيفه در اين اداره كل مشغول فعاليت بود، به عنوان سرپرست پزشكي قانوني و پس از آن از سال 78  لغايت 81 مديركلي پزشكي قانوني را به عهده گرفت. پس از آن دكتر صالح براي ادامه تحصيل به تهران مراجعت كرد و دكتر فروزش(قراگوزلو) حدود يك سال سرپرستي پزشكي قانوني را بر عهده گرفت و پس از آن دكتر حسين مختاري حدوداً به مدت سه سال مديريت پزشكي قانوني لرستان را  عهده دار بود. پس از ايشان از سال 85 تا 87 دكتر علي هاديزادگان به عنوان مديركل پزشكي قانوني استان لرستان انجام وظيفه كرد. پس از دكتر هاديزادگان، دكتر پيمان آستركي مسئوليت هدايت اداره كل پزشكي قانوني استان لرستان را بر عهده گرفت تا اينكه در بهمن 1393، هدايت اين اداره كل از سوي دكتر احمد شجاعي، رييس سازمان پزشكي قانوني كشور به دكتر حميدرضا نظيفي سپرده شد.


هم اكنون بيش از پنجاه نفر پزشك و كارمند در اداره كل پزشكي قانوني لرستان فعاليت دارند.


ساختمان فعلي پزشكي قانوني به مساحت 2400 متر مربع در خيابان 60 متري، انتهاي بلوار مهارت،قرار دارد. اين ساختمان در بهمن سال 1392 با حضور رييس سازمان پزشكي قانوني كشور افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.


بخشي از دستاوردها و فعاليت هاي شاخص پزشكي قانوني استان لرستان

-  تجهيز كامل و راه اندازي  و بهره برداري  آزمايشگاه سم شناسي و آسيب شناسي مركز استان در سال 87

-  راه اندازي مراكز جديد پزشكي قانوني در سطح شهرستان ها(سال 87)

-  تجهيز و بهره برداري از سالن تشريح شهرستان اليگودرز(سال 87)

-  راه اندازي اتوماسيون تخصصي معاينات در همه شهرستان هاي تابعه(سال 87)

-  خريد و بهره برداري از ساختمان تمليكي شهرستان بروجرد(سال 87)

-  راه اندازي اتوماسيون تخصصي معاينات در مركز استان(سال 86)

-   تجهيز و بهره برداري از سالن هاي تشريح كوهدشت، بروجرد(سال 85)

...

در حال حاضر علاوه بر مركز استان در هشت شهرستان استان نيز مراكز فعال پزشكي قانوني دايراست و پزشكان و كاركنان خدوم پزشكي قانوني، با بهره گيري از جديدترين علوم و فنون پزشكي بيش از چهل نوع خدمت ارزنده و متنوع را به مراجعه كنندگان ارايه مي كنند. اين اداره خدمت به مردم را سرلوحه عمل خود قرارداده است و همواره در اعتلاي نام مقدس جمهوري اسلامي مي كوشد.       

 

 

 


افزایش پنج ممیز هفت دهم درصدی مصدومین حوادث ناشی از کار

افزایش 31.3 (سی و یک ممیز سه دهم درصدی) مراجعات همسر آزاری در استان لرستان

بررسی تعداد 2 هزار و 130 پرونده مدعی نزاع در استان لرستان

افزایش 16/7 (شانزده ممیزهفت دهم درصدی) مراجعات همسر آزاری طی سال گذشته در لرستان
نشانی: خرم آباد، خرم آباد، بلوار 60 متری، انتهای خیابان مهارت، کدپستی 6814986576
تلفن: 06632201847، دورنگار: 06633232561،
پیام کوتاه: 20001372