• اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان
   اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر حمیدرضا نظیفی
   مدیر کل
   آدرس: خرم آباد،انتهای خیابان رازی بالاتر از 60 متری ، بلوار مهارت، نبش خایدالو14
   تلفن : 33215165- 066
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *